Xunta directiva

Presidente
– José Luis Rodríguez Barreiro,
Vicepresidente 1º
– Manuel Iglesias Pérez,
Vicepresidenta 2º
– Ana Luisa González Costa,
Secretaria
– Blanca Paz Muiños,
Tesoureiro
– Daniel Carnoto Espiño,
Vogais
– Alfonso Mato Rial,
– Antonio Albino Nercellas Rodríguez,
– José Iglesias Rodríguez,
– Ramón González Italiani,
– Luis Juan Arceo López,
– Lucía Nercellas Torres.